Voorwaarden

Aanvaarding van de gebruikersvoorwaarden, door A-Tube Hifi Import te bezoeken gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

  • AAN DE VERMELDE PRIJZEN OP DE WEBSITE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.
  • ALLE VERMELDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 21% BTW
  • A-Tube Hifi Import is specifiek voor dealers, deze website is geen webshop.

AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

  • Door de website van A-Tube Hifi Import te bezoeken en te gebruiken gaat u akkoord met alle hieronder omschreven voorwaarden. De gebruiksvoorwaarden kunnen door A-Tube Hifi Import te allen tijde worden gewijzigd vanaf het moment dat de wijzigingen zijn vermeld op deze website.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

  • Alle gegevens op de website van A-Tube Hifi Import worden uitsluitend ter beschikking gesteld ter algemene informatie en zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies of onafhankelijk onderzoek. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen risico. De informatie op deze website is bedoeld voor de Nederlandse markt en kan informatie bevatten die niet geschikt is voor gebruik in andere landen. A-Tube Hifi Import behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud van deze website te wijzigen, actualiseren of de presentatie daarvan aan te passen. A-Tube Hifi Import benadrukt dat het absoluut niet is toegestaan om aan de uiterlijke verschijningsvorm van deze website wijzigingen aan te brengen, alsmede het storen van de functionaliteit of software aan te tasten.

INFORMATIE VAN DERDEN EN KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

  • Op onze website bevinden zich koppelingen/hyperlinks naar websites of pagina’s van derden. Veelal met betrekking tot de merken die A-Tube Hifi Import voor de Nederlandse markt vertegenwoordigt. Deze zijn opgenomen alleen ter informatie van de gebruiker. A-Tube Hifi Import heeft geen controle over deze websites. Derhalve is A-Tube Hifi Import op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A-Tube Hifi Import is het niet toegestaan koppelingen naar pagina’s van deze website maken.

AANSPRAKELIJKHEID

  • A-Tube Hifi Import aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie en gegevens op deze website en ieder gebruik daarvan. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Tevens is A-Tube Hifi Import niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, die verband houdt met bezoek aan de website. Evenmin kan A-Tube Hifi Import garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert.

MISBRUIK EN TOEPASSELIJK RECHT

  • Bij misbruik behoudt A-Tube Hifi Import zich het recht voor de toestemming te ontzeggen de website of bepaalde diensten te gebruiken. Terzake enig verschil voortvloeiende uit of verbandhoudend met de gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almere.

COPYRIGHT EN INTELECTUEEL EIGENDOM

  • Alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten en alle ander rechten met betrekking tot de inhoud behoren toe aan A-Tube Hifi Import. Hiertoe worden o.a. begrepen: teksten, afbeeldingen, logo’s, geluid- en videofragmenten en software. Gebruik hiervan is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring van A-Tube Hifi Import.

CONTACT OPNEMEN

  • Indien u vragen of opmerkingen over de gebruiksvoorwaarden heeft kunt per telefoon of via e-mail info@atube-hifiimport.nl contact met ons opnemen.